top of page
Skruberis PDV


Skruberis PDV

 

Tipas: PDV


Paskirtis: skirtas lakiosioms dalelėms atskirti iš dujų srauto šlapiuoju būdu, tai yra purškiant į dujų srautą skystą terpę. Skruberis gali būti pritaikytas energijos gamybos, cemento gamybos, popieriaus gamybos ir kitose pramonės šakose, kur reikalinga išvalyti užterštus kietosiomis dalelėmis degimo produktus ar orą, išmetamą į atmosferą.


Parametrai:

  • Purkštukų tipas - šlapias (rūko purkštukai)

  • Maksimali degimo produktų temperatūra, 230 ˚C

  • Dinaminis pasipriešinimas degimo produktams, 80 Pa

  • Slėgis į purkštukus, 2 bar


 
Scrubber PDV


Skruberis PDV

 

Type: PDV

Purpose: Separation of volatile particles from the gas flow by spraying a fluid into the gas flow. The scrubber can be used in the energy sector and cement, paper production and other industries where removal of solid particles from combustion products or air released into the atmosphere is needed.

Parameters:

  • Nozzle type: wet (mist nozzles)

  • Max. combustion product temperature: 230°C

  • Dynamic resistance to combustion products: 80 Pa

  • Pressure to nozzles: 2 bar


 
bottom of page