top of page
Projektavimas


Projektavimas

 

Įranga projektuojama pagal darniuosius Europos standartus:


  • Katilai, šilumokaičiai, ekonomaizeriai, utilizatoriai ir kondensatoriai pagal EN 12953 ir EN 12952 standartus.

  • Talpos, deaeratoriai ir kita slėginė įranga pagal EN 13445 standartą.

  • Vamzdynas ir vamzdyno segmentai pagal EN 13480 standartą.

  • Pramoninius dūmtraukius pagal EN 13084-7 standartą.

  • Nestandartines konstrukcijas pagal EN 1090 standartą arba pagal gerąją inžinerinę praktiką.


 

Designing


Projektavimas

 

Equipment is designed in accordance with the harmonised European standards:


  • Boilers, heat exchangers, economisers, heat recovery units and condensers – EN 12953 and EN 12952 standards;

  • Vessels, deaerators and other pressure equipment – EN 13445 standard;

  • Pipeline and its segments – EN 13480 standard;

  • Industrial chimneys – EN 13084-7 standard;

  • Custom-made structures – EN 1090 standard or best engineering practices.


 

bottom of page