top of page
Garo katilas – utilizatorius EHU


Garo katilas – utilizatorius EHU

 

Tipas: EHU


Katilo paskirtis: katilas skirtas elementinės sieros gamybai Klauso proceso būdu naftos pramonėje.


Energijos šaltinis: sieros junginių, gautų naftos distiliavimo metu, aušinimas


  • Slėgis iki 16 bar

  • Temperatūra 204 °C

  • Garo našumas 1–10 t/h

  • Gamybos standartas EN 12953


 Heat recovery steam boiler EHU


Garo katilas – utilizatorius EHU

 

Type: EHU

Purpose: Production of elemental sulphur by the Claus process in petroleum industry

Energy source: Cooling of sulphur compounds obtained in the crude oil distillation process


  • Pressure: up to 16 bar

  • Temperature: 204°C

  • Steam output: 1–10 t/h

  • Manufacturing standard: EN 12953


 bottom of page