EMEKO

KADVS politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ  SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Tikslas:

Kokybiškai ir laiku atlikti šilumos gamybos įrangos ir nestandartinių metalo konstrukcijų projektavimo ir gamybos darbus, patenkinti bei viršyti užsakovų lūkesčius, užtikrinti gaminių kokybės lygį atitinkantį tarptautinius reikalavimus.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
nustatyti užsakovų poreikius ir juos prognozuoti;
tobulinti technologijas bei diegti technines naujoves;
sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

Organizacijos vadovybė įsipareigoja:

suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;
mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus;
kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

APLINKOS VADYBOS SISTEMOS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS:

nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus;
užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietose;
skirti reikiamas lėšas aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimui;
taupyti gamtinius ir energetinius išteklius;
taikyti prevenciją oro, vandens ir aplinkos teršimui;
užtikrinti aplinkos apsaugą, vadovaujantis įmonės sukaupta patirtimi.

Darbuotojų saugos ir sveikatos VADYBOS SISTEMOS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS:

nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą bei veiksmingumą pagal LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus;
užtikrinti saugias sąlygas darbuotojams darbo vietose;
skirti reikiamas lėšas darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų įgyvendinimui;
užtikrinti nuolatinį profesinės rizikos vertinimą bei taikyti prevenciją nelaimingų atsitikimų ir darbuotojų susirgimų darbe mažinimui;
užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.