EMEKO

KADVS politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ  SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Tikslas

kokybiškai ir laiku atlikti šilumos gamybos įrangos ir nestandartinių metalo konstrukcijų projektavimo ir gamybos darbus, patenkinti užsakovų lūkesčius, užtikrinti gaminių kokybės lygį, atitinkantį tarptautinius reikalavimus.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
nustatyti užsakovų poreikius ir juos prognozuoti;
tobulinti technologijas ir diegti technines naujoves;
sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

Organizacijos vadovybė įsipareigoja:

suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
suteikti sąlygas idėjoms ir pasiūlymams realizuoti, įvertinant jų praktinę naudą;
skirti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;
mokėti atlyginimą atsižvelgiant į darbo rezultatus;
kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

APLINKOS VADYBOS SISTEMOS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS:

nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus;
užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietose;
skirti reikiamų lėšų aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti;
taupyti gamtinius ir energetinius išteklius;
taikyti oro, vandens ir aplinkos taršos prevenciją;
užtikrinti aplinkos apsaugą, vadovaujantis įmonės sukaupta patirtimi.

Darbuotojų saugos ir sveikatos VADYBOS SISTEMOS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS:

nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir jos veiksmingumą pagal LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimus;
užtikrinti saugias sąlygas darbuotojams darbo vietose;
skirti reikiamų lėšų darbuotojų saugos ir sveikatos tikslams įgyvendinti;
užtikrinti nuolatinį profesinės rizikos vertinimą ir taikyti nelaimingų atsitikimų ir darbuotojų susirgimų darbe prevenciją;
užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.