top of page

Europos Sąjungos parama - UAB „Emeko“ plėtrai
UAB „Emeko“ sėkmingai baigia įgyvendinti projektą „UAB „Emeko“ verslo pradžia investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo pagal Europos Sąjungos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Invest LT-2“.

Comments


bottom of page