top of page
Kuro sandėlio grindys SJG


Kuro sandėlio grindys SJG

 

Tipas: SJG


Paskirtis: skirtos biokurui saugoti ir paduoti į transporterį kuro transportavimui


Parametrai:

  • Grindys juda hidraulinių cilindrų pagalba.

  • Projektuojama pagal bendrą katilinės galią ir kuro poreikį, priklausomai nuo kuro rezervo.


 

Floor of the fuel storage facility SJG


Kuro sandėlio grindys SJG

 

Type: SJG


Purpose: Biomass storage and feeding to the transporter.

Parameters:

  • The floor moves by the force of hydraulic cylinders.

  • The floor is designed based on the overall capacity of power of the boiler house and fuel requirement/reserves.


 

bottom of page